NEWS & MEDIA
Thailand Spa & Well-being Awards WINNERS 2019

Thailand Spa & Well-being Awards WINNERS 2019

READ MORE
ขอเชิญร่วมงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ สบส. เช็คอิน Healthy @Floating market

ขอเชิญร่วมงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ สบส. เช็คอิน Healthy @Floating market

READ MORE
ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมสปาไทยเข้ารับฟังสัมมนาในหัวข้อ   “ Is Wellness Right For Your Biz?”

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมสปาไทยเข้ารับฟังสัมมนาในหัวข้อ “ Is Wellness Right For Your Biz?”

READ MORE
เปิดรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

เปิดรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

READ MORE
Thailand Spa & Well-being Award  2019

Thailand Spa & Well-being Award 2019

ประกวดรางวัล Thailand Spa & Well-being Award 2019 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 1 ธันวาคม 2561

READ MORE
สำหรับผู้ที่สอบผ่านผู้ดำเนินการสถานประกอบเพื่อสุขภาพ เตรียมตัวเข้าอบรมตามรายละเอียดนี้ได้เลยคะ

สำหรับผู้ที่สอบผ่านผู้ดำเนินการสถานประกอบเพื่อสุขภาพ เตรียมตัวเข้าอบรมตามรายละเอียดนี้ได้เลยคะ

READ MORE