ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
17 December 2015 16:15

เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีหลักการในการใช้บังคับเกี่ยวกับกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจการด้านบริการที่สร้างงานและรายได้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก www.swisswatchesale.biz/ และเป็นกิจการที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมายาวนาน จึงมีผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี จึงเป็นการสมควรที่จะมีกฎหมายเพื่อที่จะกำกับดูแลการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและผู้คุ้มครองบริโภค ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสปา จึงควรที่จะอ่านถึงหลักการและเหตุผลดังกล่า www.aaaswiss.co.uk/วในร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจนASME StandardCode Donload


Cheap Audemars Piguet Replica

RECENT POST
สำหรับผู้ที่สอบผ่านผู้ดำเนินการสถานประกอบเพื่อสุขภาพ เตรียมตัวเข้าอบรมตามรายละเอียดนี้ได้เลยคะ

สำหรับผู้ที่สอบผ่านผู้ดำเนินการสถานประกอบเพื่อสุขภาพ เตรียมตัวเข้าอบรมตามรายละเอียดนี้ได้เลยคะ

READ MORE
Thailand Spa and well-being Summit 2018

Thailand Spa and well-being Summit 2018

Thai Spa Association in cooperation with spas from all over the world to hold “Thailand Spa and Well-being Summit 2018” and to announce Thailand Spa & Well-being Awards 2018, emphasizing Thailand is the center of the world’s spas

READ MORE