23 January 2020 10:09

ตำแหน่งพนักงานนวด

 1. คุณสมบัติพนักงานนวด
 • เพศหญิง, สัญชาติไทย, อายุระหว่าง 20 - 40 ปี
 • มีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการนวดไทย, นวดแบบต่าง ๆ หรือความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความงาม และสปา และได้รับการรับรองจากกระทรวงฯ
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือมีประสปการณ์การทำงานด้านสปามาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
 • มี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับกระดูก ผิวหนัง การหายใจ หรือภูมิคุ้มกัน (เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคในการทำงาน)
 • เป็นผู้ที่สามารถทำงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้
 1. สวัสดิการ
 • มีสวัสดิการประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ชุดพนักงาน เงินเดือนและเซอวิสชาร์จ
 • สำหรับสาขาต่างประเทศ ออกวีซ่าและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 1. ตำแหน่งที่ต้องการ
 • Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi
 • The B Premiere Hotel, the Centara Boutique Collection, Doha
 1. สำหรับผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อ  คุณญาณภร โทร 02 769 1234 #6698  หรือส่งประวัติการทำงาน มาได้ที่อีเมล์ yanapornya@chr.co.th