23 January 2020 10:05

ตำแหน่งผู้จัดการสปา

 1. คุณสมบัติผู้จัดการสปา
 • เพศหญิง, สัญชาติไทย, อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือความรู้เกี่ยวกับการนวด สุขภาพความงามและสปา และมีใบผู้ดำเนินการสปาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงฯ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสปามาก่อนอย่างน้อย 2-5 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการสปา
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำและมีทักษะในการแก้ปัญหา
 • มี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • เป็นผู้ที่สามารถทำงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้
 1. รายละเอียดงานและความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการกิจกรรมสปาและสุขภาพ
 • แก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามมาตรฐานสปาที่กำหนดไว้ได้
 • ความรับผิดชอบการส่งเสริมการขาย และการวางแผนการดำเนินการสปา
 1. ตำแหน่งที่ต้องการ
 • Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
 • Maikhao Hotel by Centara Phuket
 • Centara Sonrisa Residence & suites Sriracha
 1. สำหรับผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อ  คุณญาณภร โทร 02 769 1234 #6698  หรือส่งประวัติการทำงาน มาได้ที่อีเมล์ yanapornya@chr.co.th