Banner Top 1
16 January 2019 16:50

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ช่วย WCM พัฒนาแผนการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่มีอยู่เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานของโรงแรม
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือพนักงานต้อนรับเมื่อได้รับการร้องขอและประสานงานกับ Therapists และแผนกอื่น ๆ เพื่อให้แขกได้รับความพึงพอใจสูงสุด
3. ทำงานร่วมกับ Senior Wellness Reception และ WCM เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่สปา และห้องทรีทเมนต์นั้นสะอาดถูกสุขอนามัยและพร้อมให้บริการตลอดเวลา
4. สั่งซื้อและรับสินค้าจากร้านค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสต็อคเพียงพอสำหรับการใช้งาน
5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องการ รวมถึงการจัดตารางการทำงานของ Therapists
6.  รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับ WCM งานบำรุงรักษาที่จำเป็น
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุระหว่าง 30-38 ปี                                                                                                                                                                           - จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี 
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- สามารถวางแผนและควบคุมงานได้ดี
- มีใบประกาศนียบัตรนวดไทย 150 ชม. หรือใบรับรองต่างๆ ด้านสปา
 
 
สำหรับท่านใดที่สนใจ โปรดติดต่อสอบถามหรือสมัครงานได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล
โทร. 077 - 601190-9 จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
หรือส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail: hr@absolutesanctuary.com