16 January 2019 16:50

คุณสมบัติ
- มีใบประกาศนียบัตรนวดไทย 150 ชม. หรือใบรับรองต่างๆ ด้านสปา
- เพศหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี   
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
- มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่องาน
- มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้


สำหรับท่านใดที่สนใจ โปรดติดต่อสอบถามหรือสมัครงานได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล
โทร. 077 - 601190-9 จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
หรือส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail: hr@absolutesanctuary.com