เสนอชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารปีวาระ 2562-2563
15 March 2019 17:49

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมสปาไทยชุดปัจจุบันจะครบวาระในเดือนเมษายน 2562 นี้ ทางสมาคมสปาไทยจึงดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 
 
และให้สมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการใหม่ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมสปาไทย  ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จึงขอส่งหนังสือถึงสมาชิกสามัญทั้งหมด 
 
เพื่อให้เสนอชื่อกรรมการบริหารจำนวน 5 ตำแหน่ง  ตามแบบฟอร์มทีได้แนบมาตามอีเมลล์นี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. หนังสือขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร (ภาษาไทย) 
  2. Letter Call for Nomination (ภาษาอังกฤษ)

RECENT EVENT
06 Jun, 2019
Asean Beauty 2015

Asean Beauty 2015

งานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่อาเซียนสำหรับอุตสาหกรรมความงาม ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ...

READ MORE
06 Jun, 2019
Hotel Expo, Macau

Hotel Expo, Macau

งานแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งเป้นงานที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรม โรงแรม ทั้งในด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ...

READ MORE