สัมมนา "สร้างธุรกิจบริการสุขภาพไทยอย่างไรให้ Strong"
31 March 2017 16:28

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพและธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เวลา 08.00 - 16.00 น.


RECENT EVENT
06 Jun, 2019
Asean Beauty 2015

Asean Beauty 2015

งานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่อาเซียนสำหรับอุตสาหกรรมความงาม ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ...

READ MORE
06 Jun, 2019
Hotel Expo, Macau

Hotel Expo, Macau

งานแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งเป้นงานที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรม โรงแรม ทั้งในด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ...

READ MORE